Systemy komunikacyjne LAN/WAN

Współczesny biznes wymaga, by sieci komunikacyjne nie tylko zapewniały sprawną komunikację, ale także gwarantowały między innymi:

  • bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych,
  • niezawodność i odporność na usterki,
  • jasność i prostotę zarządzania podsystemem komunikacyjnym.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania wykorzystując urządzenia firmy Cisco Systems, a także 3com i HP. W zespole mamy inżynierów posiadających najwyższe certyfikaty. Pozwala nam to z powodzeniem konstruować i wdrażać wydajne sieci komunikacyjne przeznaczone dla:

  • kompleksów biurowych, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność sieci, pozwalająca dostosować ją do częstych zmian przeznaczenia pomieszczeń i liczebności personelu biurowego,
  • rozproszonych terytorialnie zakładów przemysłowych, sieci handlowych i dystrybucyjnych oraz mediów (czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne),
  • sieci kablowych i dostawców Internetu.

Doświadczenia zdobyte w projektach zagranicznych we Wschodniej (Ukraina, Rosja) i Zachodniej Europie gwarantują sukces w realizacji projektów spinających te dwa, różne kulturowo i mentalnie, obszary.

Polecamy również inne nasze produkty komplementarne do systemów komunikacyjnych LAN/WAN: